logo

Zarządzanie serwisem samochodowym III. Dokumenty serwisowe, a praktyka w sprawach sądowych (II): gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową

Dotyczy:

Odpowiedzialności serwisu z tytułu:

 • Gwarancji
 • Rękojmi
 • Niezgodności towaru z umową.

I. Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej

 • Warunki utrzymania rękojmi
 • Zleceniodawca – wymogi ustawowe aby podpis na zleceniu mógł być uznany za ważny
 • Notatki służbowe

II. Gwarancja

 • Przepisy prawa w zakresie gwarancji
 • Przykład dokumentu gwarancyjnego udzielanej przez serwis samochodowy
 • Wyłączenie gwarancji
 • Utrata gwarancji

III. Regulamin pracy serwisu w przypadku wprowadzenia dokumentu w postaci druku gwarancji

 • Przykład druku zlecenia gwarancyjnego. Konieczne zapisy.

IV. Rękojmia

 • Rękojmia za wady fizyczne
 • Rękojmia za wady prawne
 • Przykładowe interpretacje sądowe
  • WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE I ROZSZERZENIE RĘKOJMI
  • ROSZCZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI
  • TERMINY Z TYTUŁU RĘKOJMI
  • PRAWA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI (wady fizyczne)
 • Rozpatrywanie roszczeń z tytułu rękojmi

V. Niezgodnośc towaru z umową

 • Niezgodność towaru z umową - domniemanie
 • Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową
 • Terminy na zgłoszenie przez konsumenta stwierdzonych niezgodności
 • Roszczenia konsumenta
 • Reguła 14 dni na odpowiedź
 • Skutki nieudzielenia przez sprzedawcę odpowiedzi w terminie 14 dni
 • Odpowiedź na żądanie naprawy lub wymiany towaru
 • Realizacja uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
 • Przedawnienie roszczeń konsumenta
 • Zakaz ograniczania i wyłączania uprawnień konsumenckich z tytułu niezgodności towaru z umową

Zapisz się do naszego newslettera.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!