logo

Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - BETIS

Szkolenie kończy się uprawnieniami do obsługi serwisowej klimatyzacji wg art. 37 ust. 1 ww. ustawy.

„Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008” …..

Temat szkolenia:

Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowych wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

Po zakończonym szkoleniu z wynikiem pozytywnym uczestnik zostanie wprowadzony do internetowego rejestru osób uprawnionych oraz otrzyma zaświadczenie wymagane nowymi przepisami prawa.

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną (T) i praktyczną (P). Zawiera wszystkie niezbędne aspekty szkolenia zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

 • Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
 • Wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska
 • Podstawowe informacje na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE (T), (WE) NR 307/2008,
 • Wybrane punkty ustawy z dnia 15 maja 2015 r. poz. 881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • 3) Wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej
 • Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych (T)
 • Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu) (T)
 • Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (T)
 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy (P)
 • Podłączanie zestawu (agregatu roboczego) do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich (P)
 • Metody kontroli nieszczelności układów klimatyzacji (P)
 • Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego (P)
 • Metody dezynfekcji parownika (P)
 • Wzory dokumentów ewidencyjnych wg nowych przepisów.
 • Test sprawdzający

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zapisz się do naszego newslettera.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd