logo

Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV - BETIS

  • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  • Wiadomości ogólne
  • Warunki środowiskowe
  • Stopnie ochrony obudów
  • Klasy ochronności urządzeń
  • Napięcia i układy sieciowe
  • Oznaczenie przewodów i zacisków
  • Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • Rodzaje ochron przeciw porażeniowych
  • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
  • Ochrona przed dotykiem pośrednim
  • Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
  • Uziomy i przewody uziemiające
  • Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych
  • Osprzęt kablowy
  • Oznaczenie linii kablowych
  • Przewody elektroenergetyczne
  • Przyłącza i złącza
  • Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
  • Zasady organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  • Podział prac i formy wydawania poleceń
  • Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy
  • Zasady bezpiecznego wykonywania prac
  • Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
  • Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych
  • Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
  • BHP podczas obsługiwania osprzętu elektrycznego w warsztacie samochodowym
  • Zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych
  • Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
  • Zabezpieczenia przed porażeniami
  • Bezpieczeństwo czynne
  • Doraźna pomoc w wypadku porażenia prądem elektrycznym
  • Zagrożenia w pracach warsztatowych
  • Bezpieczne używanie mierników wielkości elektrycznych
  • Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym
  • Ochrona indywidualna
  • Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 185 zł netto.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zapisz się do naszego newslettera.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!